title-image
主页 |Main Page


关于我们 | 研究领域 | 论文发表 | 研究成果 | 科研项目 | 科研团队

 
研究人员   研究生  访问学者与毕业生等人员
研究生|

|
ysq
 余思泉 博士研究生

 电话:024-23970193
 传真:024-23970021
 siquanyu@sia.cn

 [详见个人主页...]

LQ
 罗琼 博士研究生
 
 电话:024-23970421
 传真:024-23970021
 luoqiong@sia.cn

 [详见个人主页...]

GY

 管宇 博士研究生

 电话:024-23970421
 传真:024-23970021
 guanyu@sia.cn

 [详见个人主页...]||
hdd
 候冬冬 博士研究生

 电话:024-23970421
 传真:024-23970021
 houdongdong@sia.cn

  [详见个人主页...]

lp  刘洪森 博士研究生

 
电话:024-23970030
 传真:024-23970021
 liuhongsen@sia.cn

  [详见个人主页...]

bl
 刘柏辰 博士研究生

 
电话:024-23970511
 传真:024-23970021
 liubochen@sia.cn

  [详见个人主页...]
||
pli   李鹏越 博士研究生

 
电话:024-23970193
  传真:024-23970021
  lipengyue@sia.cn

 
[详见个人主页...]

zw   张威 博士研究生

 
电话:024-23970193
 传真:024-23970021
 zhangwei@sia.cn

 
[详见个人主页...]

zz   张箴 博士生

 
电话:024-23970421
 传真:024-23970021
 zhangzhen@sia.cn

 
[详见个人主页...]

||
hjia   贾慧迪 博士生

 
电话:024-23970511
  传真:024-23970021
  jiahuidi@sia.cn

  [详见个人主页...]

GZ  高振远 硕士研究生
 
 电话:024-23970421
 传真:024-23970021
 gaozhenyuan@sia.cn

 [详见个人主 页...]

GW   王国霖 硕士研究生
 
 电话:024-23970421
 传真:024-23970021
 wangguolin@sia.cn

  [详见个人主页...]
||


zsj  张少杰 硕士研究生

 电话:024-23970421
 传真:024-23970021
 zhangshaojie@sia.cn

 [详见个人主页...]

lj  刘金文 硕士研究生

 电话:024-23970421
 传真:024-23970021
 liujinwen@sia.cn

 [详见个人主页...]


lj  刘佳伟 硕士研究生
 

 电话:024-23970193
 传真:024-23970021
 liujiawei@sia.cn
 
 [详见个人主页...]
 


|


|


sy
 苏弈铭 硕士研究生
 
 
电话:024-23970193
 传真:024-23970021
 suyiming@sia.cn
 
 [详见个人主页...

PH
 王艳美 硕士研究生
 
 目前在中科大学习
 基础课程。

PH
 栾鑫 硕士研究生
 
 目前在中科大学习
 基础课程。
logo1